Láska a tehotenstvo

‚Najdôležitejšia zo všetkého je LÁSKA…‘

Spojenie s energiou srdca je najmocnejší nástroj, aký máme k dispozícii na vytváranie rovnováhy, harmónie, lásky, pokoja, mieru a transformačných procesov vo svojom živote, vedomí a vzťahoch. Naše srdce je veľmi mocný orgán; nové vedecké výskumy dnes potvrdzujú to, čo básnici a mystici vedia už tisíce rokov – že najdôležitejšia zo všetkého je LÁSKA.

Nová vedná disciplína neurokardiológia sa zaoberá inteligenciou srdca, konkrétne jeho nervovými bunkami, ktoré tvoria viac než 60% srdca, a silnou elektromagnetickou frekvenciou srdcových vibrácií. Srdce vytvára silné pole elektromagnetickej energie, ktoré je zachytiteľné až do vzdialenosti 2,5 metra od človeka a nesie v sebe elektromagnetické frekvencie všetkých ostatných telesných systémov, vrátane mozgu, a súčasne komunikuje s ostatnými, s ktorými prichádzame do styku. Pole srdca je najsilnejšie elektromagnetické pole v tele – je až o 500% silnejšie než elektromagnetické pole mozgu.

Keď sa dvaja ľudia navzájom dotýkajú, elektrická energia srdca každého z nich sa prenáša do mozgu toho druhého. Demonštrovali to vo výskumnom ústave HeartMath Institute v Kalifornii, kde sledované osoby pripojili na prístroje snímajúce ich EEG a EKG. Z tohto javu môžeme vyvodiť, že medzi tehotnou ženou a jej dieťaťom prebieha nepretržitá energetická komunikácia – neustála vzájomná výmena energií medzi ich srdcom a mozgom.

Počas celého tehotenstva je vaše dieťatko obklopené poľom vášho srdca a navzájom spolu komunikujete prostredníctvom svojich pocitov, intuície, pudov a snov. To najdôležitejšie, čo môžete v tehotenstve urobiť, je spojiť sa so svojím dieťaťom prostredníctvom svojho srdca a posielať mu lásku a pokoj. Počas tehotenstva, pôrodu i dojčenia poskytuje frekvencia matkinho srdca rezonanciu pre vývoj srdcovej frekvencie dieťaťa; je to kritické obdobie jeho raného neurologického vývinu.