Hypno-fertility

MÁTE PROBLÉMY S PLODNOSŤOU?

‚Lekári liečia, príroda uzdravuje.‚ (Hippocrates)

Rozhodli ste sa počať dieťatko a nedarí sa vám? Máte pocit, že sa vám mesiac čo mesiac rúca celý svet?

Či ste sa práve rozhodli počať dieťatko, alebo sa o to pokúšate už istý čas a teraz hľadáte alternatívne cesty – ste na správnom mieste.

Túžba mať dieťatko vás môže premôcť ako žiadny iný pocit, aký ste kedy zažili. A ak sa vám to mesiac čo mesiac nedarí, môže sa z toho veľmi rýchlo stať všadeprítomná a všetko pohlcujúca mánia, hraničiaca v mnohých prípadoch takmer až s posadnutosťou. Zrazu zistíte, že na nič iné nemyslíte a máte problém sústrediť sa na ostatné aspekty svojho života. Obaja s partnerom môžete zažívať dovtedy neznáme pocity oddelenosti či izolovanosti od sveta, pocity hlbokého smútku i strachu s otázkou, „čo to vlastne znamená“. Ide tu o čas – a čas sa neúprosne kráti. Nepríjemnou skutočnosťou totiž je, že v živote máme len obmedzené okno možností splodiť dieťatko – obmedzené optimálne plodné obdobie života.

Avšak to, že vy alebo váš partner máte problém s počatím, ešte neznamená, že je koniec sveta. Dokonca aj keď sa pokúšate o dieťatko už istý čas, máte stále otvorených množstvo možností.

Dnes má lekárska veda pre problémy s plodnosťou mnoho odpovedí.

No aj napriek všetkým zázračným technologickým postupom liečby neplodnosti, aké dnes máme k dispozícii, tu stále chýba čosi dôležité. Navzdory mnohým úspechom lekárskej vedy došlo v posledných desaťročiach len k minimálnemu pokroku v oblasti liečby emocionálnej stránky problémov s počatím.

A práve táto stránka je kľúčová, pokiaľ ide o úspešnosť liečby plodnosti – a vlastne akéhokoľvek iného zdravotného problému.

Spolu s telom je potrebné liečiť aj myseľ ženy.

Oddeliť myseľ od tela, liečiť jedno bez toho, aby sme zároveň venovali pozornosť aj druhému, je nerozumné a neúčinné. Ak však liečite spoločne s telom ženy aj jej myseľ, takmer bez výnimky sa bude každá pri takejto liečbe cítiť lepšie, a dokáže sa aj ľahšie vyrovnať so svojím stavom. A v neposlednom rade sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa zmiernia aj príznaky problému, a celková prognóza bude pozitívnejšia.

Prípad od prípadu zisťujeme, že u tých žien, ktoré sa na zvládanie stresu a útrap prameniacich z problémov s počatím naučia používať stratégie ovládania mysle a tela, sa dramaticky znižuje výskyt príznakov depresie, úzkosti, hnevu a frustrácie. Keď sa ženy naučia používať tieto jednoduché techniky, ktoré im umožnia uvoľniť sa, transformovať negatívne myšlienkové vzory, vyjadriť svoje pocity a vytvoriť si pevnú základňu sociálnej podpory, začnú opäť preberať kontrolu nad svojím životom. Začnú sa cítiť menej izolované a zúfalé. Začnú opäť lepšie spať, zlepší sa ich vzťah s partnerom a majú aj podstatne menej stresom podmienených ťažkostí ako nespavosť či problémy zažívacieho traktu. Ako ukazujú viaceré štúdie publikované v renomovaných lekárskych časopisoch, zvyšuje sa aj pravdepodobnosť, že otehotnejú.

‚U neplodných žien využívajúcich techniky ovládania mysle a tela, ako je napríklad metóda hypno-fertility, došlo k prirodzenému počatiu v 42% až 55% prípadov v porovnaní s 20% žien, ktoré podstúpili umelé oplodnenie (IVF). Podľa štúdie, ktorá odznela na konferencii Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu (ESHRE) v Berlíne, dokáže hypnoterapia účinne zdvojnásobiť úspešnosť liečby IVF. Výsledky ukázali: až 28% žien, ktoré podstúpili terapiu popri liečbe umelým oplodnením, otehotnelo, v porovnaní len so 14% žien z kontrolnej skupiny. Podľa výsledkov ďalších štyroch štúdií, ktoré skúmali niekoľko stoviek žien s priemernou dĺžkou neplodnosti 3,5 roka, počalo až 42% žien v priebehu šiestich mesiacov od ukončenia programu. Zároveň u nich došlo k výraznému poklesu všetkých sledovaných psychických príznakov, vrátane depresie, úzkosti a hnevu.‘ Podrobnejšie informácie o týchto štúdiách nájdete tu.

Naša myseľ má nesmiernu moc nad naším telom. Väčšina ľudí však napriek tomu nemá tušenie, ako svoju myseľ vedome využívať, aby podnietili a vyvolali želané zmeny vo svojom tele i živote.

Podľa odhadov má až každý 6. pár problémy s plodnosťou, a v prípade takmer tretiny z nich nemá ich neplodnosť žiadnu lekársky vysvetliteľnú príčinu, je teda „nevysvetliteľná“.

„Nevysvetliteľná neplodnosť“

Hoci sa páry túžiace po dieťatku často cítia bezmocné, keď počujú z úst lekárov diagnózu „nevysvetliteľná neplodnosť“, resp. neplodnosť nejasného pôvodu, v skutočnosti je to veľmi dobrá správa.

  • Pojem „nevysvetliteľná neplodnosť“ v skutočnosti znamená, že neexistuje žiadny fyziologický dôvod, prečo by žena nemohla otehotnieť. Inak povedané (možno vám takýto pohľad pomôže viac) – máte lekársky dôkaz, že vo vašom tele nie je žiadny problém, nie ste neplodná, len ste ešte nepočali!
  • Väčšina párov, ktoré majú problém s počatím, je s najväčšou pravdepodobnosťou vystavených vysokej miere stresu. Možno majú podvedomý strach alebo nevyriešené otázky týkajúce sa pôrodu či rodičovskej zodpovednosti. Problémom môžu byť aj emocionálne traumy z minulosti, ktoré blokujú prirodzené telesné procesy. A môže ísť aj o hormonálne problémy, ktoré k problému s počatím len prispievajú.

Program Hypno-fertility vám s týmito ťažkosťami dokáže pomôcť. Tým, že pomôže telu a mysli preorientovať sa a dostať sa do stavu, ktorý umožní prírode prevziať kontrolu nad vývojom a nechať mu prirodzený priebeh.

Myseľ má nad telom nesmiernu moc. Telo je neustále pod vplyvom našich emócií, myšlienok, názorov či presvedčení. Hoci za neplodnosť je zodpovedných množstvo faktorov, naše emócie majú obrovskú schopnosť ovplyvňovať jemne vyvážený hormonálny systém nášho tela, ktorý zasa riadi ovuláciu, produkciu spermií a tehotenstvo.

K dispozícii je nespočetné množstvo výskumov, podľa ktorých môže mať to, čo sa deje v našej mysli, vplyv na hladinu hormónov, ovuláciu a ďalšie faktory reprodukcie.

Kým vám hodiny tikajú, môžete sa rozhodnúť pre tento program ako pre alternatívu lekárskeho riešenia problému s plodnosťou – či už preto, aby ste zvýšili svoje šance na prirodzené počatie, alebo aby ste túto metódu využili popri klasickej lekárskej liečbe neplodnosti, akou je napríklad farmakoterapia alebo umelé oplodnenie (IVF – fertilizácia in vitro).

Ako pomocník na ceste k prirodzenému počatiu je program Hypno-fertility jedným z najúčinnejších spôsobov znižovania stresu a navodzovania pocitov pokoja a uvoľnenia. Hypno-fertilty vám môže pomôcť znovu získať dôveru v seba samu i svoje telo. Stav hlbokej relaxácie a riadenej vizualizácie môže byť užitočný aj ako účinný spôsob zvládania stresu či nevedomých blokov, ktoré môžu mať vplyv na vašu schopnosť počať dieťatko a stať sa rodičom.

Metóda Hypno-fertility pomáha zvýšiť až maximalizovať šance na počatie i udržanie zdravého priebehu tehotenstva.‘

 

Pre konzultácie a termíny kurzov kontaktujte Mirku Peťkovú na info@hypnoporod.org