Dula pre ľahší pôrod

OPATROVNÍČKA ČI PRIATEĽKA?

Výskum zaoberajúci sa špecifickými reakciami žien na stres nám môže objasniť, prečo dokáže prítomnosť duly uľahčiť priebehu pôrodu. Vedci ešte donedávna zastávali názor, že u ľudí vzniká len jedna reakcia na stres, a to "útok alebo útek"; tá v našom tele stimuluje tvorbu adrenalínu a stresových hormónov, ktoré nám umožnia pod tlakom situácie utiecť alebo prežiť. Je však pozoruhodné, že všetky lekárske výskumy o strese a stresových hormónoch sa doposiaľ uskutočňovali výlučne na mužoch, prípadne sa medzi reakciami mužov a žien nerobili žiadne rozdiely.

V roku 2000 vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA) skúmali výlučne stresové reakcie žien. Zistili, že u žien vzniká na stres celý komplex reakcií. Jednu z nich označili ako "opatrovníčka alebo priateľka" (ang. "tend or befriend").
Keď žena prežíva stres, vyhľadá ďalšie ženy, svoje priateľky, a stará sa o deti či iných ľudí. Táto reakcia typu "opatrovníčka alebo priateľka" vytvára v jej tele oxytocín, ktorý znižuje hladinu adrenalínu, a tým jej pomáha zvládať aktuálnu mieru stresu. Uvoľňovanie oxytocínu je väčšie, ak je žena v spojení s ďalšími ženami – svojimi priateľkami – a spoločne sa rozprávajú, venujú sa spoločným aktivitám a navzájom sa podporujú a utešujú. Oxytocín je hormón lásky, ktorý sa uvoľňuje aj pri orgazme, pôrode a dojčení. Jeho uvoľňovanie preto uľahčuje priebeh pôrodu a podporuje vytváranie citovej väzby medzi matkou a dieťaťom.

Stres a adrenalín dokážu naopak priebeh pôrodu spomaliť. Dula ako dôverná pôrodná spoločníčka však vie u rodičky pri pôrodnom strese stimulovať reakciu typu "opatrovníčka alebo priateľka", ktorá podnecuje uvoľňovanie oxytocínu. Je preto pochopiteľné, že prítomnosť duly pri pôrode dokáže znížiť mieru cisárskych rezov, trvanie pôrodu, frekvenciu užívania liekov proti bolesti, ako aj počet asistovaných pôrodov, epiziotómie a lekárskych zákrokov. Žena v tomto náročnom období potrebuje predovšetkým láskyplnú starostlivosť a podporu.

Ak chceme pozdvihnúť svoje vedomie, prehĺbiť lásku a podporiť uzdravenie, aby sme sa stali lepšími matkami, pôrodnými asistentkami a správkyňami Zeme i vlastného pôrodu, počúvajme matku prírodu a učme sa od nej…