Bonding dieťatko s matkou po pôrode

‚Dieťatko je oveľa viac než len práve narodený uzlíček buniek. Je to inteligentná ľudská bytosť, ktorá si veľmi dobre uvedomuje svoje prostredie.‘

Celý proces zrodu, vývoja a narodenia vytvorila príroda a každý krok na tejto ceste je dôležitý pre prirodzený a normálny vývoj ľudskej bytosti. Ak sa tento proces snažíme obísť alebo doň zasahovať liekmi či chemickými látkami, odkláňame tým smer evolúcie, a meníme tak ten najprirodzenejší proces vývoja.

Platí to nielen pre vnútromaternicový vývin plodu, ale aj pre pôrod. Prechod pôrodným kanálom je vývojový proces, ktorý ovplyvní celú budúcnosť a osud dieťaťa. Ak je pôrod ťažký a sprevádzajú ho všetky možné komplikácie, novorodenec sa z tejto skúsenosti poučí na celý život. Je to jeho prvý dojem, aký je tento svet.

Príroda je veľmi efektívna. Všetko robí z nejakého dôvodu. To len ľudia uvažujú spôsobom, “No, to nebolo až tak potrebné… nevadí, zmeníme to.” A tam začínajú problémy. Platí to predovšetkým v prípade kriticky dôležitého vytvárania citovej väzby, ku ktorému dochádza v okamihu narodenia dieťaťa. Doteraz bolo dieťa v jednom svete, a zrazu sa ocitne v inom, celkom novom a neznámom. Predstavte si dieťa, ktoré bolo počas celého vnútromaternicového vývinu so svojím prostredím spojené, a zrazu je od neho odpojené a vyvrhnuté do cudzieho sveta. Pupočná šnúra je prestrihnutá a dieťa sa odrazu vznáša. Keď ho matke po pôrode odoberú, je to preňho ten najväčší strach, aký kedy zažije. A bude mať nesmierne hlboký dopad na celý jeho ďalší život; ovplyvní nielen jeho hormonálny systém, ale aj systém hodnôt a presvedčení, a predovšetkým jeho základnú dôveru voči svetu. Ak ho však po narodení položia matke na brucho a ono si prirodzene nájde jej prsia a znovu počuje tlkot srdca, ktorý počulo po celý čas, kým bolo v brušku, opäť sa upokojí. Pocit bezpečia, dotyku, útechy a vytvárania väzby s matkou, ku ktorému v tomto okamihu dochádza, je viac než len tvorba fyzického puta — je to aj vznik energetického puta. Je naplnením prirodzeného procesu vývoja a dieťatko ubezpečuje, že je vítané, chránené a milované. Ak však z pôrodu spravíme lekársky zákrok, akoby sme tým hodili univerzálny kľúč do ozubeného súkolia — prekazíme tým prírode všetky plány. Musíme si uvedomiť, že dieťa je oveľa viac než len práve narodený uzlíček buniek. Je to inteligentná ľudská bytosť, ktorá si veľmi dobre uvedomuje svoje prostredie.